Zarządzanie Produktem Planfix CRM and Project Management System

Zarządzanie Produktem

Zarządzaj cyklami życia produktów od pomysłu do wprowadzenia na rynek. Przenieś wszystkie zwinne procesy i projekty rozwojowe produktów do Planfix.

Połącz współpracowników z różnych zespołów i ułatw współpracę w swojej firmie w zintegrowanym systemie zarządzania produktami.

Generuj Pomysły

Planuj

Automatyzuj

Uruchom

Generuj Pomysły — Zarządzanie Produktem
1

Generuj Pomysły

Twórz grupy robocze i przypisuj role współpracownikom na poziomie projektu lub zadania.
Łącz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych do komunikacji w ramach zadań w projekcie.
Wymieniaj się pomysłami na znanych Ci komunikatorach, a cała Twoja komunikacja będzie przechowywana w odpowiednim projekcie Planfix.
Zacznij teraz
Planuj — Zarządzanie Produktem
2

Planuj

Twórz szablony projektów i zadań, aby używać ich w przyszłości jednym kliknięciem.
Zarysuj przepływy pracy i dostosuj je do swojego zespołu.
Przenieś mapy drogowe projektów do Planfix za pomocą diagramów relacji.
Zacznij teraz
Automatyzuj — Zarządzanie Produktem
3

Automatyzuj

Jedno z naszych haseł brzmi: Zostaw pracę robotom! Nasz system oferuje szerokie narzędzia do automatyzacji i oszczędzania czasu na rutynowych zadaniach.
Przeciągnij i upuść, przyciski, skrypty, powtarzające się i sekwencyjne zadania — to tylko przedsmak tego, jak Planfix uprości Twoją pracę.
Korzystaj z gotowych rozwiązań, aby automatycznie tworzyć wygodne obszary robocze dla swoich zespołów.
Zacznij teraz
Uruchom — Zarządzanie Produktem
4

Uruchom

Dodawaj zdefiniowane wcześniej znaczniki danych czasu i finansów do zadań lub twórz własne.
Śledź koszty rozwoju i przychody.
Twórz informacyjne raporty dla zarządu i inwestorów.
Zacznij teraz
Sprinty — Zarządzanie Produktem

Sprinty

Skonfiguruj swoje procesy Agile lub przenieś istniejące na platformę zarządzania produktami Planfix. Planuj rozwój swojego produktu i korzystaj z tego planu na różnych etapach cyklu życia.

Szablony Zadań

Szybko twórz rutynowe zadania z wcześniej zdefiniowanymi parametrami, takimi jak projekt, osoba odpowiedzialna, opis, itp.

Procesy Zadań

Zarządzaj cyklem życia zadania, od jego utworzenia do zakończenia.

Priorytety Zadań

Priorytetyzuj zadania według własnych potrzeb. Popraw zarządzanie czasem i wynieś planowanie na wyższy poziom.
Rozmowy konferencyjne i spotkania — Zarządzanie Produktem

Rozmowy konferencyjne i spotkania

Komunikuj się z kolegami z firmy i zewnętrznymi współpracownikami, planuj grupowe rozmowy, prowadź retrospektywy sprintów i konfiguruj przypomnienia oraz powiadomienia, aby nic nie zostało zapomniane.

Przypomnienia

Zwróć uwagę na zadanie lub kontakt, gdy jest to potrzebne. Planfix może przypomnieć Ci o zadaniu lub kontakcie w określonym czasie.

Kalendarz godzinowy

Planuj czas pracy, aby Twój dzień był jak najbardziej produktywny.

Harmonogram godzinowy

Stwórz wizualizację obciążenia pracownika na dany okres czasu.
Wizualizacja — Zarządzanie Produktem

Wizualizacja

Wyświetlaj te same zadania w różnych planerach. Używaj ogólnych planerów lub twórz unikalne obszary robocze i filtry zadań dla różnych zespołów.

Różne planery
Kanban
Kronika
Narzędzia Planfix do zarządzania cyklem życia produktów i automatyzacji rutynowych zadań.

Wykres Gantta

Ułóż i wizualizuj priorytety zadań oraz terminy, aby lepiej zarządzać kolejnością i czasem realizacji zadań.

Kalendarz Zadań

Śledź daty ukończenia zadań, wyświetlając je jako listę kalendarza zadań.

Obszar Roboczy

Każdy pracownik lub dział może stworzyć obszar roboczy z tylko potrzebnymi sekcjami i funkcjami. Schemat kolorów, planery, menu z tym, czego potrzebujesz, wybrane raporty i tak dalej.

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz