Procesy i Skrypty Planfix CRM and Project Management System

Procesy i Skrypty

Określ etapy cyklu życia zadania, dodając statusy i tworząc łańcuchy automatycznych działań. W końcu, to roboty powinny wykonywać pracę!

Rozpocznij teraz

Zarządzanie Procesami

Zarządzaj cyklem życia zadań, korzystając z zestawów statusów i skryptów.

Zestawy Statusów

Określ, jakie statusy może mieć zadanie lub obiekt utworzony na podstawie zadania w trakcie jego cyklu życia.

Zestawy Statusów Planfix CRM and Project Management System

Filtry Procesów

Znajdź potrzebny proces szybko i łatwo, korzystając z filtra.

Zasady Zmiany Statusów

Opisz wszystkie ścieżki, jakie zadanie może przejść w swoim cyklu życia, i określ warianty przejść między statusami.

Skrypty Kontaktów

Skonfiguruj automatyczne sekwencje operacji na kontaktach, które są powiązane z określonymi wydarzeniami i zestawami warunków.

Skrypty Zadań

Skonfiguruj automatyczne sekwencje operacji na zadaniach, które są powiązane z określonymi wydarzeniami i zestawami warunków.

Skrypty Zadań Planfix CRM and Project Management System

Opóźnianie Skryptów

Twórz i konfiguruj skrypty wyzwalające z opóźnieniem.

Filtry Skryptów

Łatwo znajdź potrzebny skrypt, korzystając z funkcji wyszukiwania.

Tryb Testowania Skryptu

Przed uruchomieniem skryptu, przetestuj jego ustawienia, aby upewnić się, że działa poprawnie.

Dziennik Skryptów

Monitoruj, jak i kiedy skrypty są uruchamiane w dzienniku skryptów.

Grupy Przycisków

Twórz grupy przycisków do różnych operacji na zadaniach i kontaktach.

Przyciski

Dodaj dodatkowe przyciski do zadań i kontaktów, aby wykonać zestawy operacji.

Przyciski Planfix CRM and Project Management System

Używanie Webhooków

Używaj specjalnych linków, aby automatycznie uruchamiać wstępnie skonfigurowane operacje w Planfix.

Używanie Webhooków Planfix CRM and Project Management System

Funkcje Planfix

Zarządzanie zadaniami i projektami, komentarze, konfiguracja interfejsu, tworzenie raportów, praca z kontaktami, dokumentami i znacznikami danych, zarządzanie dostępem, integracje, gotowe rozwiązania i wiele więcej.

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz