Operacje biznesowe online Planfix CRM and Project Management System

Operacje biznesowe online

Przenieś typowe zadania operacyjne swojej firmy do systemu zarządzania operacjami Planfix.

Automatyzuj płatności faktur lub przypomnienia o raportach, śledź wydatki i przychody swojej firmy oraz twórz raporty, wykresy i diagramy na podstawie zebranych danych. Wybierz opcje, które sprawią, że proces operacyjny będzie bardziej komfortowy i zminimalizują wysiłek wymagany do wykonywania typowych zadań.

Księgowość i Analizy

Zarządzanie Dokumentami

Raporty

Księgowość i Analizy — Operacje biznesowe online

Księgowość i Analizy

Uwzględnij godziny pracy pracowników, aby upewnić się, że są uczciwie wynagradzani.
Zarządzaj finansami firmy, obsługując wydatki i przychody.
Twórz różne raporty za dowolny okres.
Zacznij teraz
Zarządzanie Dokumentami — Operacje biznesowe online

Zarządzanie Dokumentami

Koordynuj i przechowuj wszystkie wersje dokumentów w jednym miejscu.
Twórz i dostosowuj szablony dokumentów.
Przechowuj różne wersje dokumentów i plików związanych z zadaniami.
Pracuj z dokumentami, korzystając z wewnętrznej przestrzeni danych lub integruj zewnętrzne usługi.
Używaj szablonów dokumentów, aby tworzyć je szybko.
Raporty — Operacje biznesowe online

Raporty

Twórz raporty ze wszystkich danych przechowywanych w Planfix.
Pobieraj raporty w tabelach lub twórz atrakcyjne wizualnie wykresy i grafiki.
Uprość procesy biznesowe, ustawiając przypomnienia i automatyczne skrypty.
Raporty Planfix
Praca z Dokumentami — Operacje biznesowe online

Praca z Dokumentami

Planfix pozwala na skonfigurowanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami dla Twojej firmy. Twórz i przechowuj dokumenty w Planfix lub w zewnętrznej przestrzeni w chmurze. Możesz łatwo udostępniać dokumenty kolegom w całej firmie oraz zewnętrznym partnerom.

Szablony dokumentów

Baza danych dokumentów

Wersjonowanie dokumentów
Znaczniki danych i raporty — Operacje biznesowe online

Znaczniki danych i raporty

Wbudowany system znaczników danych pozwala zbierać różnorodne dane z zadań, a projektant raportów pomaga tworzyć tabele przestawne, wykresy i tabele.

Wykresy i Diagramy

Prezentuj dane z raportów w przejrzysty i skuteczny sposób. Użyj wykresów i diagramów, aby pogrupować dane i ułatwić ich zrozumienie.

Projektant Raportów

Twórz własne raporty z różnymi szczegółami, aby pomóc w zarządzaniu działalnością Twojej firmy.

Znaczniki Danych

Każdy pracownik pracujący nad projektem może łatwo rejestrować czas, koszty lub inne zasoby używane w Planfix. Dzięki temu łatwo śledzić wydatki i budżety.
Zwiększ Efektywność — Operacje biznesowe online

Zwiększ Efektywność

Dzięki oprogramowaniu Planfix do operacji możesz zautomatyzować i dostosować wiele rutynowych zadań i procesów operacyjnych.

Procesy
Przyciski
Skrypty
Koordynuj i automatyzuj rutynowe zadania operacyjne w jednym systemie zarządzania pracą zespołową i operacjami.

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz