PLANFIX / Cennik

Cennik

Free
Do 5 użytkowników
0
Jest całkowicie za darmo!
Plan A
1 - 99 Użytkowników
8
Cena za użytkownika / miesiąc
Fakturowanie roczne
Plan B
1 - 250 Użytkowników
18
Cena za użytkownika / miesiąc
Fakturowanie roczne
Plan X
6+ Użytkowników
28
Cena za użytkownika / miesiąc
Fakturowanie roczne
Wszystkie ceny są podane w dolarach amerykańskich, nie zawierają podatków.
Bezpłatny okres próbny — 14 dni. Bez ograniczeń.
Załóż darmowe konto
Chętnie odpowiemy na
wszelkie pytania, które masz!

Opcje planów

ZASOBY W PLANIE

Przestrzeń w chmurze, w planie

1 GB

1 GB na użytkownika

2 GB na użytkownika

5 GB na użytkownika

ZASOBY DODATKOWE

Przestrzeń w chmurze, 5 GB

2 USD / m.

2 USD / m.

2 USD / m.

100 GB

28 USD / m.

28 USD / m.

28 USD / m.

200 GB

52 USD / m.

52 USD / m.

52 USD / m.

500 GB

120 USD / m.

120 USD / m.

120 USD / m.

1 TB

220 USD / m.

220 USD / m.

220 USD / m.

Użytkownicy zewnętrzni z dostępem do systemu Planfix

10 USD / 5 użytkowników / m.

10 USD / 5 użytkowników / m.

10 USD / 5 użytkowników / m.

Domena niestandardowa

290 USD / m.

Domena niestandardowa (> 50 użytkowników)

Zadania

nieograniczone

nieograniczone

nieograniczone

nieograniczone

Poziomy drzewa zadań

nieograniczone

nieograniczone

nieograniczone

nieograniczone

Filtry zadań

3

100

250

1000

Zadania okresowe (powtarzalne)

5

Zbiorcze zmiany w zadaniach

Scalanie zadań

Drzewo powtarzalnych zadań

Połączenia między zadaniami

Kolejne zadania

Rejestrowanie działań w zadaniu

Elastyczna konfiguracja uprawnień dostępu do zadań

Zarządzanie powiadomieniami w zadaniu

Lista zadań w postaci tabeli

Lista zadań w postaci drzewa

Chronologiczne wyświetlanie zdarzeń w zadaniu

Konfigurowalne wyświetlanie zadań w postaci planera

Kolorowe etykiety filtrów zadań

Szybkie filtrowanie zadań

Ulubione zadania

Importowanie zadań

Kosz na usunięte zadania

Drukowanie listy zadań

Drukowanie karty zadania

Kopiowanie zadań

Konfigurowalne przypomnienia o zadaniach

Konfigurowalne karty zadań

Pobieranie archiwum dokumentów zadania

Przeglądanie ukończonych działań

Codzienne podsumowanie zadań

Adresy e-mail w zadaniu

Listy kontrolne

Nadzorcy list kontrolnych

Przekształcanie list kontrolnych w zadania

Konkurencyjne przypisywanie osób odpowiedzialnych

Zadania podsumowujące

Ręczne sortowanie zadań

Wersje robocze zadań

Wykresy Gantta

Wykres ładowania zasobów

Projekty

10

nieograniczone

nieograniczone

nieograniczone

Filtry projektów

3

100

250

1000

Poziomy drzewa projektu

unlimited

nieograniczone

nieograniczone

nieograniczone

Ulubione projekty

Kosz na usunięte projekty

Szybkie filtrowanie projektów

Rejestrowanie działań w projekcie

Zarządzanie powiadomieniami w projekcie

Grupy projektu

Zbiorcze zmiany w projekcie

Kolorowe etykiety filtrów projektów

Ukrywanie projektów

Adresy e-mail w projekcie

Plan bazowy

DZIAŁANIA I KOMENTARZE DOTYCZĄCE ZADAŃ I KONTAKTÓW

Historia edycji komentarzy

Przypinanie działań

Wersje robocze działań

Ukrywanie działań i komentarzy

Selektywne powiadomienia użytkowników

Przenoszenie działań między zadaniami

Wyświetlanie działań w porządku chronologicznym i odwrotnym porządku chronologicznym

Łącza do obiektów katalogu w komentarzach

Dołączanie przypomnień do działań i komentarzy

Przekształcanie list kontrolnych w zadania

Wyszukiwanie według komentarzy

Przypomnienia cykliczne

Planery

10

100

200

nieograniczone

Planer z kartą

Planer z listą

Planer z pełnym kalendarzem

Planer z kalendarzem godzinowym

Planer z kalendarzem zadań

Planer z kroniką

Planer z tabelą

Planer z harmonogramem godzinnym

Planer z harmonogramem dziennym

Eksportowanie kalendarza w formacie iCal

Szybkie filtrowanie list planerów

Rozszerzone listy zadań w planerach

Kolorowe etykiety planerów

Synchronizacja list planerów

Elastyczna konfiguracja uprawnień dostępu do planerów

Zarządzanie wyświetlaniem listy planerów (lokalizacja, agregacja itp.)

Automatyczna wymiana danych planera z Kalendarzem Google

Whiteboard

Kontakty

1000

5000

30000

100000

Filtry kontaktów

10

100

250

nieograniczone

Pulpit nawigacyjny klienta

Importowanie kontaktów

Automatyczne wyszukiwanie duplikatów podczas dodawania kontaktów

Zbiorcze zmiany w kontaktach

Szybkie filtrowanie kontaktów

Konfigurowalne karty kontaktów

Konfiguracja wyświetlania listy kontaktów

Ulubione kontakty

Kosz na usunięte kontakty

Kolorowe etykiety filtrów kontaktów

Rejestrowanie działań dotyczących kontaktów

Elastyczna konfiguracja uprawnień dostępu do kontaktów

Znaczniki danych

Scalanie kontaktów

Przekształcanie kontaktów w pracowników

Drukowanie kart kontaktów

Konfigurowalne przypomnienia według kontaktów

Dostęp kontaktów do systemu Planfix

Dostęp wszystkich kontaktów kontrahenta do zadań

Telegram, Skype i powiadomienia e-mail

Integracja z usługą Formularze Google

Uniwersalna integracja przez e-mail

Integracja z usługą Dysk Google

Integracja z usługą Dropbox

Integracja z usługą OneDrive

Integracja z usługą Mapy

Boty Telegrama w czatach grupowych

Integracja Virtual PBX

Integracja z usługami e-mail: Mailchimp, Unisender, Mailerlite

Integracja z usługą wiadomości SMS

Integracja z usługą Chatra.io

1

5

50

Integracja czatu z API

1

5

50

Integracja ze stroną na Facebooku

1

5

50

Facebook Lead Ads

Integracja z Instagramem

1

5

50

Integracja z publicznym kontem w Viber

1

5

50

Integracja z osobistym botem na Telegramie

1

5

50

Integracja z WhatsApp

DOSTOSOWYWANIE I USTAWIENIA

Konfigurowalne statusy zadań

2

20

100

500

Obiekty

1

5

50

100

Procesy

1

5

50

100

Skrypty zadań w jednym obiekcie

1

15

50

350

Skrypty kontaktów w jednym procesie

1

15

50

350

1

15

50

350

Grupy przycisków

5

15

Znaczniki danych użytkownika

5

25

50

200

Konfigurowalne pola zadania

3

20

200

500

Konfigurowalne pola projektu

3

20

200

500

Konfigurowalne pola kontaktu

3

20

200

500

Zestawy konfigurowalnych pól zadania

15

50

Zestawy konfigurowalnych pól kontaktu

15

50

Zestawy konfigurowalnych pól projektu

15

50

Zestawy konfigurowalnych pól użytkownika

15

50

Szablony projektów

2

25

100

200

Szablony zadań

2

250

1000

3500

Szablony kontaktów

2

100

250

500

Szablony dokumentów

2

20

50

500

Rejestrowanie skryptów

Wysyłanie żądań POST za pomocą skryptów

Dołączanie przypomnień do szablonów zadań

Dołączanie przypomnień do szablonów kontaktów

Grupy znaczników danych

Konfigurowalne pola w projektach

Pola systemowe

Kalendarz firmowy

Wyszukiwanie według tematu we wszystkich obiektach

Katalogi systemowe

Szablony do eksportowania danych z raportów do programu Excel

Zmienne w zadaniach

Pola obliczeniowe (na szablon)

5

10

20

Obszary robocze

3

20

100

Niestandardowe schematy kolorów interfejsu

Logo osobiste

Raport ze śledzenia czasu

Raporty z przychodów i wydatków

Dane podsumowujące

Standardowe raporty

Fakturowanie

Uzgadnianie dokumentów

Rozszerzenie przeglądarki: śledzenie czasu

Raporty z rozmów telefonicznych

Zarządzanie ofertami

Tworzenie własnych konfiguracji

Reguły dotyczące grup pracowników

Reguły dotyczące pracowników

Reguły dotyczące projektów

Reguły dotyczące zadań

Wykrywanie spamu

Ustawienia powiadomień dotyczące kontaktów bez dostępu do systemu Planfix

Reguły tworzenia zadań z wiadomości e-mail

5

30

100

1000

Konfigurowalne szablony powiadomień e-mail

20

50

500

Wirtualne adresy e-mail

10

30

100

Przetwarzanie wiadomości z wielu firmowych adresów e-mail

1

10

50

Rozmowy

3

10

50

Osobiste firmowe adresy e-mail

Wysyłanie załączników do 10 MB

Podpisy w wiadomościach e-mail z systemu Planfix

Śledzenie poczty wysyłanej do kontaktów zewnętrznych

30 days

180 days

Potwierdzenia odczytu dla kontaktów zewnętrznych

Raporty

12

25

200

500

Grupy raportów

Standardowe raporty

Raporty dotyczące zadań

Raporty dotyczące działań

Raporty dotyczące znaczników danych

Raporty dotyczące kontaktów/firm

Raporty dotyczące katalogów

Formuły w raportach

Konfiguracja dostępu do raportów

Zbiorcze operacje w raportach

Zmienne umożliwiające eksportowanie raportu

Wykresy i schematy w raportach

Zapisane raporty

10

25

50

Automatyczne planowanie raportów

Grupy robocze

1

5

20

100

Roboty

1

5

10

Przeniesienie własności konta

Pełny eksport danych z konta

Możliwość usunięcia konta

Strony osobiste pracowników firmy

Certyfikat SSL

Adresy e-mail pracowników

Wymiana zadań (połączenia) pomiędzy kontami w systemie Planfix

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Zmiany nazwy konta

Ograniczenie dostępu na podstawie adresu IP

Wizualne zarządzanie strukturą firmy

Menedżerowie automatycznie mają dostęp do zadań podwładnych

Menedżerowie mają dostęp do zadań innych menedżerów

Menedżerowie grup

Osobiści menedżerowie

Przywrócenie danych konta z kopii zapasowej na żądanie klienta

Administratorzy techniczni (bez dostępu do danych)

Logowanie jednokrotne (SAML 2.0)

Zasady dotyczące haseł

Katalogi

4

25

70

100

Maksymalna liczba pozycji w katalogu

1000

10000

100000

500000

Grupy katalogów

Rejestrowanie działań w katalogu

Wyświetlanie relacji między pozycjami w katalogu

Konfiguracja dostępu do katalogu

Konfiguracja dostępu do pozycji w katalogu

Konfiguracja dostępu do pól w pozycjach w katalogu

Filtry pozycji w katalogu

Importowanie katalogu

Szybki filtr pozycji w katalogu

Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku, MB

15

100

100

100

Kosz na usunięte dokumenty

Ulubione dokumenty

Pobieranie archiwum zestawu dokumentów

Publiczne łącza do dokumentów

Elastyczna konfiguracja uprawnień dostępu do dokumentów

Wyświetlanie plików MS Office bez pobierania

Edytowanie dokumentów MS Office online

Historia dokumentu

Szybkie filtrowanie dokumentów na listach

Wyszukiwanie pełnotekstowe w dokumentach

API

API

20 000 zap. / m.

50 000 żądań / d.

100 000 żądań / d.

API telefonii

API czatu

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz