Śledzenie czasu Planfix CRM and Project Management System

Śledzenie czasu

Śledzenie czasu to standardowy rodzaj monitorowania, który pomaga analizować czas, jaki Twoja firma poświęca na indywidualne i grupowe zadania.

Rozpocznij teraz Nie wymaga karty kredytowej • Nieograniczony czas w darmowym planie
zarządzanie produkt i rozwój finanse zarządzanie projektami personel timer raporty
Zarządzanie — Śledzenie czasu

PRACA ZESPOŁOWA

Zarządzanie

Śledź czas pracy zespołów hybrydowych lub w pełni zdalnych, aby analizować obciążenie pracą według zadań i projektów w wybranym okresie.

Produkt i Rozwój — Śledzenie czasu

Produkt i Rozwój

Przewiduj terminy i koszty rozwoju produktu. Śledź koszty zasobów ludzkich i ogólne obciążenie pracowników.

Finanse — Śledzenie czasu

ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE

Finanse

Śledź godziny pracy i ustalaj stawki godzinowe dla pracowników, kontrahentów lub freelancerów pracujących nad projektami firmy.

Zarządzanie projektami — Śledzenie czasu

Zarządzanie projektami

Zarządzaj projektami z Planfix. CRM z funkcją śledzenia czasu pracy pozwala monitorować godziny pracy pracowników, ich efektywność w realizacji projektów oraz przewidywać terminy zakończenia projektów. Analizuj zebrane dane i obserwuj, jak projekty postępują w czasie.

Zbieraj dane o czasie, jaki pracownicy poświęcają na realizację projektów, aby zobaczyć zwrot z inwestycji.
Personel — Śledzenie czasu

Personel

Analizuj czas spędzony przez każdego pracownika na określonych typach zadań, aby opracować system motywacyjny lub skierować ich na dodatkowe szkolenia.

Timer — Śledzenie czasu

Timer

Rejestruj rzeczywisty czas pracy nad zadaniami bezpośrednio w Planfix, bez potrzeby korzystania z aplikacji firm trzecich.

Raporty — Śledzenie czasu

Raporty

Uruchamiaj raporty do analizy danych. Monitoruj wydajność swoich pracowników, strategii i procesów biznesowych.

Używaj znaczników danych czasu, aby śledzić czas pracowników poświęcony na zadania, dodawać dane o czasie pracy do raportów oraz analizować obciążenie pracowników i ich produktywność.
Dowiedz się więcej o gromadzeniu danych w Planfix

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz