Kalendarz zadań Planfix CRM and Project Management System

Kalendarz zadań

Kalendarz zadań to lista w planerze, która pozwala wyświetlać zadania na dzień, tydzień lub miesiąc. Ustaw parametry wyboru zadań, aby widzieć tylko to, co jest potrzebne do Twojej pracy.

monitoruj plan zarządzaj synchronizuj
Monitoruj — Kalendarz zadań

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE

Monitoruj

Użyj kalendarza, aby uzyskać przegląd zadań do wykonania i koordynować pracę. Monitoruj liczbę połączeń, spotkań, zakończonych płatności i innych aktywności w kalendarzach, aby niczego nie przegapić.

Plan — Kalendarz zadań

Plan

Planuj zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne lub płatności na dzień, tydzień, miesiąc lub okres dwóch miesięcy. Dodawaj zadania do kalendarza, twórz przypomnienia i zwiększaj efektywność.

Zarządzaj — Kalendarz zadań

DODAJ, ZMIEŃ, POTWIERDŹ

Zarządzaj

Zarządzaj zadaniami bezpośrednio z kalendarza, zmieniaj daty rozpoczęcia i zakończenia, dodawaj komentarze, potwierdzaj zmiany i wprowadzaj własne modyfikacje.

Synchronizuj — Kalendarz zadań

AUTOMATYZACJA PRACY ZESPOŁOWEJ

Synchronizuj

Połącz zewnętrzne kalendarze, aby zsynchronizować je z kalendarzem Planfix i odwrotnie. Udziel pracownikom lub kontaktom dostępu do swoich kalendarzy i zarządzaj wspólną pracą.

Kalendarz zadań pomaga zarządzać zadaniami wizualnie. Wyświetl wybrany zakres dat, aby zobaczyć bieżące i planowane zadania, monitorować je i planować nowe.
Dowiedz się więcej o Kalendarzu Godzinowym w Planfix

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz