Sledování času Planfix CRM and Project Management System

Sledování času

Sledování času je standardní způsob sledování, který vám pomůže analyzovat čas, který vaše firma věnuje jednotlivým a skupinovým úkolům.

Začněte nyní Není potřeba kreditní karta • Neomezený čas v bezplatném plánu
řízení produkt a vývoj finance řízení projektů zaměstnanci časovač reporty
Řízení — Sledování času

TÝMOVÁ PRÁCE

Řízení

Sledujte čas pro hybridní nebo plně vzdálené týmy a analyzujte pracovní zátěž podle úkolů a projektů za vybrané období.

Produkt a vývoj — Sledování času

Produkt a vývoj

Předpovídejte časové osy a náklady na vývoj produktů. Sledujte náklady na lidské zdroje a celkové pracovní zatížení zaměstnanců.

Finance — Sledování času

FLEXIBILNÍ MANAGEMENT

Finance

Sledujte odpracované hodiny a nastavte hodinové sazby pro zaměstnance, dodavatele nebo freelancery, kteří pracují na firemních projektech.

Řízení projektů — Sledování času

Řízení projektů

Spravujte projekty s Planfixem. CRM s časovým sledováním vám umožní sledovat pracovní dobu zaměstnanců a jejich efektivitu při práci na projektu a předpovídat termíny dokončení projektu. Analyzujte shromážděná data a sledujte, jak projekty postupují v čase.

Shromažďujte data o čase, který zaměstnanci tráví realizací projektů, abyste viděli návratnost investic.
Zaměstnanci — Sledování času

Zaměstnanci

Analyzujte čas, který každý zaměstnanec stráví na určitých typech úkolů, abyste mohli vyvinout systém pro jejich motivaci nebo doporučení na další školení.

Časovač — Sledování času

Časovač

Zaznamenávejte skutečný pracovní čas pro úkoly přímo v Planfixu bez potřeby aplikací třetích stran.

Reporty — Sledování času

Reporty

Vytvářejte reporty pro analýzu dat. Sledujte efektivitu vašich zaměstnanců, strategií a obchodních procesů.

Používejte datové tagy času ke sledování času zaměstnanců stráveného na úkolech, přidávejte data o pracovním čase do reportů a analyzujte pracovní zátěž a produktivitu zaměstnanců.
Zjistěte více o shromažďování dat v Planfixu

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní