Planfix znajduje się w centrach danych w Europie, Ameryce Północnej i Azji, które spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa informacji.

Ameryka Północna

OVH Hillsboro, Oregon: HIL-1,

Stany Zjednoczone

Europa

Hetzner Online AG, Stuttgarter St. 1,
91710 Gunzenhausen,
Niemcy

Azja

OVH Singapur, SGP-1

Stawiamy na wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki zaawansowanym i sprawdzonym technologicznym rozwiązaniom
Skupiamy się na wdrażaniu najnowszych i niezawodnych metod, aby zapewnić wszechstronną ochronę.
Kopia zapasowa danych
Codziennie wykonujemy kopię zapasową wszystkich danych Planfix. Korzystając z zaszyfrowanych archiwów przechowywanych na serwerach Amazon S3, możemy w razie potrzeby przywrócić środowisko operacyjne Planfix do dowolnego poprzedniego stanu z ostatnich trzech miesięcy. Wszystkie pliki, które przesyłasz do Planfix, są przechowywane na serwerach Amazon S3.
Ograniczony
dostęp
Możesz ograniczyć dostęp do swojego konta przez adres IP i czas. Zapobiega to logowaniu się intruzów na Twoje konto Planfix, nawet jeśli zdobędą Twoje hasło.
Dwuetapowa
autentykacja
Masz możliwość włączenia uwierzytelniania dwuskładnikowego. Gdy jest ono aktywne, do zalogowania się na Planfix potrzebujesz specjalnego kodu oprócz hasła. Kod jest generowany przez Twojego smartfona i jest ważny tylko przez 30 sekund. Bez Twojego smartfona intruzi nie będą mogli uzyskać tego kodu i zalogować się na Twoje konto Planfix.
Ochrona
danych
osobowych
Planfix spełnia wymagania RODO, europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Możesz znaleźć naszą politykę prywatności tutaj.
Eksportowanie
danych
konta
Dajemy Ci pełną swobodę dysponowania zebranymi w Planfix danymi. Właściciele kont mogą eksportować wszystkie dane konta, w tym wszelkie pliki przesłane do Planfix, i używać ich poza systemem.
Szyfrowanie SSL
Do dostępu do danych konta we wszystkich kontach Planfix stosowany jest protokół kryptograficzny TLS 1.2. Certyfikaty szyfrowania wydaje COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Połączenie jest szyfrowane i weryfikowane przy użyciu AES_128_GCM. Jako mechanizm wymiany kluczy używany jest ECDHE_RSA. Wyklucza to możliwość przechwycenia danych między klientem a serwerem podczas pracy — wszystkie dane są szyfrowane podczas transferu.
Zdalna konserwacja
Centra danych, w których znajduje się usługa, są zlokalizowane w krajach UE, które podpisały Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Dostęp do tych centrów danych mają tylko określone osoby. Centra danych wyposażone są w zapasowe źródła zasilania, kilka niezależnych kanałów komunikacyjnych, systemy alarmowe oraz automatyczne systemy gaśnicze.
Fizyczne
usuwanie
danych
Jeśli przestaniesz korzystać z Planfix, po dwóch miesiącach Twoje konto wraz ze wszystkimi danymi zostanie fizycznie usunięte, bez możliwości odzyskania. Oczywiście sugerujemy wcześniejsze ich zapisanie, ale ostatnie słowo będzie należało do Ciebie.