Tymczasowe Zastępstwo Planfix CRM and Project Management System

Tymczasowe Zastępstwo

Tymczasowe zastępstwo pracownika to narzędzie Planfix, które sprawia, że praca zespołowa jest efektywna nawet w okresie wakacyjnym lub świątecznym. Zapewnij ciągłość procesów biznesowych bez licznych rutynowych działań.

Rozpocznij teraz Nie potrzebujesz karty kredytowej • Nieograniczony czas na darmowym planie
szybkie ustawienia elastyczność ustawień
Szybkie ustawienia — Tymczasowe Zastępstwo

AUTOMATYZACJA PRZEPŁYWU PRACY

Szybkie ustawienia

Dodaj kolegę do karty pracownika jednym kliknięciem, aby zastąpić go podczas urlopu, zwolnienia lekarskiego lub czasu wolnego. Oszczędzaj czas, automatyzując przekazywanie obowiązków i zadań oraz dostęp do nich.

Elastyczność ustawień — Tymczasowe Zastępstwo

Elastyczność ustawień

Zmień tylko rolę jednego lub więcej pracowników, aby delegować obowiązki i przyznać dostęp do zadań, kontaktów oraz projektów kolegi, którego zastępują. Ustawiasz terminy zastępstw, a Planfix przywraca poprzednie ustawienia po upływie terminu.

Uczyń Planfix jedynym narzędziem do komunikacji dla swoich zespołów, a narzędzie do tymczasowego zatrudniania uprości pracę bez zakłócania procesów biznesowych firmy.
Zautomatyzuj więcej procesów dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania - Planfix

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz