Ukryte komentarze Planfix CRM and Project Management System

Ukryte komentarze

Ukryte komentarze pozwalają na komunikację z wybranymi uczestnikami w ramach zadania.

Rozpocznij teraz Nie wymaga karty kredytowej • Nieograniczony czas w darmowym planie
zachowaj poufność elastyczne użycie
Zachowaj poufność — Ukryte komentarze

PRYWATNOŚĆ DANYCH

Zachowaj poufność

Ukryj komentarze, aby widzieli je tylko oznaczeni pracownicy. To przydatne przy pracy z poufnymi informacjami.

Elastyczne użycie — Ukryte komentarze

ZARZĄDZANIE PRYWATNOŚCIĄ

Elastyczne użycie

Wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość, i ukryj komentarz przed innymi za pomocą jednego kliknięcia suwaka prywatności.

Przestrzegaj hierarchii służbowej podczas udostępniania raportów, danych uwierzytelniających i poufnych informacji, zachowując tajemnice handlowe w ukrytych wiadomościach za pomocą dwóch kliknięć.
Dowiedz się więcej o prywatności w Planfix

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz