Dodawanie plików Planfix CRM and Project Management System

Dodawanie plików

Komentarze to narzędzie Planfix, które ułatwia komunikację między współpracownikami i klientami w czasie rzeczywistym. Używaj komentarzy do wysyłania faktur, zatwierdzania układów, negocjowania umów i rozwiązywania problemów w pracy.

Rozpocznij teraz Bez karty kredytowej • Nieograniczony czas na darmowym planie
elastyczne przesyłanie plików wersjonowanie plików przestrzeń
Używaj komentarzy do załączania plików, przechowuj je powiązane z zadaniami i projektami oraz znajdź je w kilka kliknięć.
Elastyczne przesyłanie plików — Dodawanie plików

Elastyczne przesyłanie plików

Przesyłaj pliki w sposób, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. Skorzystaj z interfejsu Planfix (w komentarzu do zadania lub metodą przeciągnij i upuść), odpowiedz na e-mail lub użyj API.

Wersjonowanie plików — Dodawanie plików

Wersjonowanie plików

Dodaj lokalne pliki do zadań lub dołącz linki do dokumentów online. Jeśli dodany plik już istnieje w bieżącym zadaniu lub projekcie, Planfix zasugeruje wybór innej opcji, aby uniknąć duplikacji plików.

Przestrzeń — Dodawanie plików

Przestrzeń

Dołączaj nieograniczoną liczbę komentarzy i plików do zadań, gdzie będą przechowywane. Znajdź potrzebny komentarz lub plik w każdej chwili w karcie zadania.

Dowiedz się więcej o Komentarzach

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz