Přesuňte to = Změňte to Planfix CRM and Project Management System

Přesuňte to = Změňte to

Planfix vám umožňuje snadno pracovat s úkoly a projekty, včetně funkce přetahování. Přesuňte úkoly z jednoho seznamu do druhého a úkoly získají vlastnosti nového seznamu.

kanban ganttův diagram kalendář týmy
Kanban — Přesuňte to = Změňte to

SPRÁVA ÚKOLŮ

Kanban

Použijte drag-and-drop pro přesun úkolů na různé nástěnky a automaticky změňte jejich status, vykonavatele a další nastavení.

Ganttův diagram — Přesuňte to = Změňte to

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Ganttův diagram

Vytvářejte úkoly jako sekvenční nebo opakující se, nebo přetáhněte jejich okraje na grafu pro změnu jejich začátku nebo konce. Měňte logiku úkolů a vytvářejte spojení mezi úkoly přímo v Ganttově diagramu.

Kalendář — Přesuňte to = Změňte to

TIME MANAGEMENT

Kalendář

Přesouvejte úkoly v kalendáři a automaticky měňte jejich termíny dokončení. Plánujte schůzky a hovory přímo v kalendáři. Nastavte parametry výběru úkolů v kalendářích a určete vykonavatele nebo protistrany, které budou automaticky přidány k úkolům vytvořeným v kalendáři.

Týmy — Přesuňte to = Změňte to

SPRÁVA ZAMĚSTNANCŮ

Týmy

Rozdělte úkoly mezi členy týmu jednoduše přetažením. Například můžete přesunout úkoly pro designéry do seznamu pro designové oddělení a úkoly automaticky získají nastavení tohoto seznamu, tedy designéři budou přidáni mezi vykonavatele úkolu.

Planfix byl vytvořen, aby vám usnadnil rutinní práci. Přesouvejte úkoly z jednoho seznamu do druhého a automaticky měňte jejich nastavení.
Zjistěte více o Denním kalendáři v Planfixu

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní