Vlastní role Planfix CRM and Project Management System

Vlastní role

Uživatelské role jsou nástrojem Planfixu, který automatizuje práci s projekty. Vytvářejte šablony projektů a nastavujte vlastní role pro zaměstnance, což urychluje práci a umožňuje flexibilnější spolupráci.

Začněte nyní Není potřeba kreditní karta • Neomezený čas na Free plánu
zrychlení projektové práce automatizace rutinních úkolů přístupová práva
Vlastní role vám pomohou automatizovat vaše obchodní procesy. Vytvořte role a specifikujte je v šablonách projektů, abyste se vyhnuli rutinním činnostem.
Zrychlení projektové práce — Vlastní role

Zrychlení projektové práce

Vytvářejte šablony stejných typů projektů - například pro vývojáře, prodejní oddělení nebo poskytovatele internetu a podpůrné služby - pro urychlení obchodních procesů společnosti. Přidejte odpovědné vykonavatele do šablon projektů; nastavte vlastní role, aby projekty vytvořené podle takové šablony převzaly tato nastavení.

Automatizace rutinních úkolů — Vlastní role

Automatizace rutinních úkolů

Automatizujte podnikové procesy napříč celou firmou s vlastními rolemi. Jakmile jsou role definovány v šabloně projektu, úkoly z projektu jsou vždy směrovány na určeného zaměstnance. Přiřaďte role novým členům týmu; systém je automaticky přiřadí k úkolům projektu.

Přístupová práva — Vlastní role

Přístupová práva

Flexibilita přístupových práv v Planfix CRM zlepšuje týmovou spolupráci a zvyšuje její efektivitu. Například můžete v systému vytvořit vlastní role v projektu a automaticky jim přiřadit odpovídající přístupová práva.

Navíc systém umožňuje snadno přiřadit zaměstnance k jiným rolím, aniž by se musela ručně upravovat jejich přístupová práva. To zjednodušuje proces správy členů týmu a jejich organizačních rolí.
Zjistěte více o funkcích automatizace v Planfixu

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní