Zarządzanie Pracą Zespołową Planfix CRM and Project Management System

Zarządzanie Pracą Zespołową

Użyj jednego oprogramowania Planfix do zarządzania pracą zespołową dla projektów o dowolnym typie i złożoności.

Planfix pozwala na efektywne zarządzanie każdym aspektem cyklu życia projektu, od propozycji po zakończenie. Wykorzystanie szablonów projektów i zadań również upraszcza i automatyzuje dystrybucję pracy między zespołami.

CRM

Obieg dokumentów

Połącz użytkowników zewnętrznych

CRM — Zarządzanie Pracą Zespołową
1

CRM

Śledź klientów i dostawców w bazie danych: grupuj i segmentuj ich na podstawie różnych kryteriów.
Komunikuj się z kolegami i klientami za pomocą Planfix.
Zakończ pomyślnie zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe transakcje.
Pracuj nad transakcjami w przejrzystym pipeline.
Dowiedz się więcej
Obieg dokumentów — Zarządzanie Pracą Zespołową
2

Obieg dokumentów

Zatwierdzaj dokumenty bezpośrednio z Planfix.
Prowadź bazę dokumentów ze wszystkimi wersjami i edycjami.
Twórz oferty biznesowe i szablony faktur.
Dokumenty w Planfix
Połącz użytkowników zewnętrznych — Zarządzanie Pracą Zespołową
3

Połącz użytkowników zewnętrznych

Otrzymuj powiadomienia przez różne kanały komunikacji: email, czaty, komunikatory lub media społecznościowe.
Utwórz konto osobiste dla klienta i komunikuj się z nim za pomocą Planfix.
Zarządzaj dostępem do zadań i projektów oraz widocznością komentarzy dla użytkowników zewnętrznych.
Zacznij teraz
Aktywność Projektu — Zarządzanie Pracą Zespołową

Aktywność Projektu

Nawet najbardziej złożone projekty mogą być efektywnie zorganizowane, zadania mogą być przypisane, a obowiązki jasno określone - wszystko to w jednym systemie zarządzania pracą — Planfix.

Zarządzanie pracą — Zarządzanie Pracą Zespołową

Zarządzanie pracą

Planfix może elastycznie dostosować się do wszystkich procesów biznesowych i zadań w Twojej firmie. Oferuje liczne funkcje, które sprawiają, że praca nad projektami o różnej wielkości i charakterze jest wygodniejsza.

Mapy myśli
Tabele
Tablice

Wykres Gantta

Ułóż i wizualizuj priorytety zadań oraz terminy, aby lepiej zarządzać kolejnością i czasem realizacji zadań.

Szablony Projektów

Szybko twórz projekty z predefiniowanymi ustawieniami i gotowym drzewem zadań.

Szablony Zadań

Szybko twórz rutynowe zadania z predefiniowanymi parametrami, takimi jak projekt, osoba odpowiedzialna, opis itp.
Praca z dokumentami — Zarządzanie Pracą Zespołową

Praca z dokumentami

Udostępniaj dokumenty współpracownikom i klientom w ramach projektu lub zadania. Przechowuj wszystkie wersje dokumentów, koordynuj je i wprowadzaj zmiany bezpośrednio w Planfix.

Szablony dokumentów
Wersjonowanie dokumentów
Wspólna edycja
Przestrzeń w chmurze
Praca z Klientami — Zarządzanie Pracą Zespołową

Praca z Klientami

Skonfiguruj wygodne kanały komunikacji i procesy do pracy z klientami. Komunikuj się przez jeden kanał — Planfix — niezależnie od tego, którego kanału używają Twoi klienci.

Karty kontaktów i firm
Komunikacja przez różne kanały
Synchronizacja z Google Contacts
Dostęp do kontaktów

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz