Ganttův diagram Planfix CRM and Project Management System

Ganttův diagram

Vizualizujte plánované termíny dokončení úkolů a závislosti, abyste mohli řídit práci svých zaměstnanců a zajistili, že přidělené úkoly budou dokončeny včas.

Začněte nyní

Nástroje Pro Více Projektů

Spravujte pracovní zátěž klíčových zaměstnanců, kteří se účastní několika projektů najednou.

Nástroje Pro Více Projektů Planfix CRM and Project Management System

Závislosti úkolů

Vytvořte řetězec závislostí mezi úkoly.

Zpoždění a Předstihy

Spusťte následné úkoly se zpožděním nebo předstihem vzhledem k předchozím úkolům.

Vizuální Správa

Vizualizujte termíny úkolů a jejich závislosti.

Milníky

Spravujte klíčové fáze projektu na Ganttově diagramu.

Měřítko Zobrazení

Přizpůsobte měřítko zobrazení úkolů, abyste viděli vše najednou.

Základní Plán Projektu

Sledujte aktuální stav úkolů projektu spolu s plánem projektu.

Základní Plán Projektu Planfix CRM and Project Management System

Tisk Ganttových Diagramů

Vytiskněte barevnou verzi plánovaného postupu projektu.

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní