CENNIK

Rozliczanie:
Free
Do 5 użytkowników
0
Całkowicie bezpłatnie!
Plan A
1 - 99 użytkowników
8
Cena za użytkownika / miesiąc
Opłata roczna.
Plan B
1 - 250 użytkowników
18
Cena za użytkownika / miesiąc
Opłata roczna.
Plan X
6+ użytkowników
28
Cena za użytkownika / miesiąc
Opłata roczna.
Wszystkie ceny zostały podane w dolarach amerykańskich i nie zawierają podatku VAT.
Bezpłatny okres próbny — 30 dni. Bez limitów.
Utwórz bezpłatne konto
Odpowiemy na
wszystkie pytania

Opcje planu

Free
Plan A
Plan B
Plan X
ZASOBY W PLANIE
 
 
 
 
Przestrzeń w chmurze, w planie
1 GB
1 GB na użytkownika
2 GB na użytkownika
5 GB na użytkownika
 
 
 
 
ZASOBY DODATKOWE
 
 
 
 
Przestrzeń w chmurze, 5 GB
2 USD / m.
2 USD / m.
2 USD / m.
100 GB
28 USD / m.
28 USD / m.
28 USD / m.
200 GB
52 USD / m.
52 USD / m.
52 USD / m.
500 GB
120 USD / m.
120 USD / m.
120 USD / m.
1 TB
220 USD / m.
220 USD / m.
220 USD / m.
Użytkownicy zewnętrzni z dostępem do systemu Planfix
10 USD / 5 użytkowników / m.
10 USD / 5 użytkowników / m.
10 USD / 5 użytkowników / m.
Domena niestandardowa
290 USD / m.
Domena niestandardowa (> 50 użytkowników)
 
 
 
 
ZADANIA
 
 
 
 
Zadania
nieograniczone
nieograniczone
nieograniczone
nieograniczone
Poziomy drzewa zadań
nieograniczone
nieograniczone
nieograniczone
nieograniczone
Filtry zadań
3
100
250
1000
Zadania okresowe (powtarzalne)
5
Zbiorcze zmiany w zadaniach
Scalanie zadań
Drzewo powtarzalnych zadań
Połączenia między zadaniami
Kolejne zadania
Rejestrowanie działań w zadaniu
Elastyczna konfiguracja uprawnień dostępu do zadań
Zarządzanie powiadomieniami w zadaniu
Lista zadań w postaci tabeli
Lista zadań w postaci drzewa
Chronologiczne wyświetlanie zdarzeń w zadaniu
Konfigurowalne wyświetlanie zadań w postaci planera
Kolorowe etykiety filtrów zadań
Szybkie filtrowanie zadań
Ulubione zadania
Importowanie zadań
Kosz na usunięte zadania
Drukowanie listy zadań
Drukowanie karty zadania
Kopiowanie zadań
Konfigurowalne przypomnienia o zadaniach
Konfigurowalne karty zadań
Pobieranie archiwum dokumentów zadania
Przeglądanie ukończonych działań
Codzienne podsumowanie zadań
Adresy e-mail w zadaniu
Listy kontrolne
Nadzorcy list kontrolnych
Przekształcanie list kontrolnych w zadania
Konkurencyjne przypisywanie osób odpowiedzialnych
Zadania podsumowujące
Ręczne sortowanie zadań
Wersje robocze zadań
Wykresy Gantta
Wykres ładowania zasobów
 
 
 
 
PROJEKTY
 
 
 
 
Projekty
10
nieograniczone
nieograniczone
nieograniczone
Filtry projektów
3
100
250
1000
Poziomy drzewa projektu
nieograniczone
nieograniczone
nieograniczone
nieograniczone
Ulubione projekty
Kosz na usunięte projekty
Szybkie filtrowanie projektów
Rejestrowanie działań w projekcie
Zarządzanie powiadomieniami w projekcie
Grupy projektu
Zbiorcze zmiany w projekcie
Kolorowe etykiety filtrów projektów
Ukrywanie projektów
Adresy e-mail w projekcie
Plan bazowy
 
 
 
 
DZIAŁANIA I KOMENTARZE DOTYCZĄCE ZADAŃ I KONTAKTÓW
 
 
 
 
Historia edycji komentarzy
Przypinanie działań
Wersje robocze działań
Ukrywanie działań i komentarzy
Selektywne powiadomienia użytkowników
Przenoszenie działań między zadaniami
Wyświetlanie działań w porządku chronologicznym i odwrotnym porządku chronologicznym
Łącza do obiektów katalogu w komentarzach
Dołączanie przypomnień do działań i komentarzy
Przekształcanie list kontrolnych w zadania
 
 
 
 
PLANERY
 
 
 
 
Planery
10
100
200
nieograniczone
Planer z kartą
Planer z listą
Planer z pełnym kalendarzem
Planer z kalendarzem godzinowym
Planer z kalendarzem zadań
Planer z kroniką
Planer z tabelą
Planer z harmonogramem godzinnym
Planer z harmonogramem dziennym
Eksportowanie kalendarza w formacie iCal
Szybkie filtrowanie list planerów
Rozszerzone listy zadań w planerach
Kolorowe etykiety planerów
Synchronizacja list planerów
Elastyczna konfiguracja uprawnień dostępu do planerów
Zarządzanie wyświetlaniem listy planerów (lokalizacja, agregacja itp.)
Automatyczna wymiana danych planera z Kalendarzem Google
Wizualna mapa myśli
 
 
 
 
KONTAKTY
 
 
 
 
Kontakty
1000
5000
30000
100000
Filtry kontaktów
10
100
250
nieograniczone
Pulpit nawigacyjny klienta
Importowanie kontaktów
Automatyczne wyszukiwanie duplikatów podczas dodawania kontaktów
Zbiorcze zmiany w kontaktach
Szybkie filtrowanie kontaktów
Konfigurowalne karty kontaktów
Konfiguracja wyświetlania listy kontaktów
Ulubione kontakty
Kosz na usunięte kontakty
Kolorowe etykiety filtrów kontaktów
Rejestrowanie działań dotyczących kontaktów
Elastyczna konfiguracja uprawnień dostępu do kontaktów
Znaczniki danych
Scalanie kontaktów
Przekształcanie kontaktów w pracowników
Drukowanie kart kontaktów
Konfigurowalne przypomnienia według kontaktów
Dostęp kontaktów do systemu Planfix
Dostęp wszystkich kontaktów kontrahenta do zadań
 
 
 
 
INTEGRACJE
 
 
 
 
Telegram, Skype i powiadomienia e-mail
Integracja z usługą Formularze Google
Uniwersalna integracja przez e-mail
Integracja z usługą Dysk Google
Integracja z usługą Dropbox
Integracja z usługą OneDrive
Integracja z usługą Mapy
Boty Telegrama w czatach grupowych
Integracja Virtual PBX: Binotel, OnlinePBX, Mange, MegaFon, Zadarma, Telphin i inne
Integracja z usługami e-mail: Mailchimp, Unisender, Mailerlite
Integracja z usługą wiadomości SMS
Integracja z usługą Chatra.io
1
5
50
Integracja czatu z API
1
5
50
Integracja z grupami w Vkontakte
1
5
50
Integracja ze stroną na Facebooku
1
5
50
Facebook Lead Ads
Integracja z publicznym kontem w Viber
1
5
50
Integracja z osobistym botem na Telegramie
1
5
50
Integracja z osobistym botem w Skype
1
5
50
Integracja z WhatsApp
Integracja z Instagramem
Mapy
 
 
 
 
DOSTOSOWYWANIE I USTAWIENIA
 
 
 
 
Konfigurowalne statusy zadań
2
20
100
500
Obiekt
1
5
50
100
Procesy
1
5
50
100
Skrypty zadań w jednym obiekcie
1
15
50
350
Skrypty kontaktów w jednym obiekcie
1
15
50
350
Skrypty projektów w jednym obiekcie
1
15
50
350
Grupy przycisków
5
15
Znaczniki danych użytkownika
5
25
50
200
Konfigurowalne pola zadania
3
20
200
500
Konfigurowalne pola projektu
3
20
200
500
Konfigurowalne pola kontaktu
3
20
200
500
Zestawy konfigurowalnych pól zadania
15
50
Zestawy konfigurowalnych pól kontaktu
15
50
Zestawy konfigurowalnych pól projektu
15
50
Zestawy konfigurowalnych pól użytkownika
15
50
Szablony projektów
2
25
100
200
Szablony zadań
2
250
1000
3500
Szablony kontaktów
2
100
250
500
Szablony dokumentów
2
20
50
500
Rejestrowanie skryptów
Wysyłanie żądań POST za pomocą skryptów
Dołączanie przypomnień do szablonów zadań
Dołączanie przypomnień do szablonów kontaktów
Grupy znaczników danych
Konfigurowalne pola w projektach
Pola systemowe
Kalendarz firmowy
Wyszukiwanie według tematu we wszystkich obiektach
Katalogi systemowe
Szablony do eksportowania danych z raportów do programu Excel
Zmienne w zadaniach
Pola obliczeniowe (na szablon)
5
10
20
Obszary robocze
3
20
100
Niestandardowe schematy kolorów interfejsu
Logo osobiste
 
 
 
 
KONFIGURACJE
 
 
 
 
Raport ze śledzenia czasu
Raporty z przychodów i wydatków
Dane podsumowujące
Standardowe raporty
Fakturowanie
Uzgadnianie dokumentów
Rozszerzenie przeglądarki: śledzenie czasu
Raporty z rozmów telefonicznych
Zarządzanie ofertami
Tworzenie własnych konfiguracji
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
 
 
Reguły dotyczące grup pracowników
Reguły dotyczące pracowników
Reguły dotyczące projektów
Reguły dotyczące zadań
Wykrywanie spamu
Ustawienia powiadomień dotyczące kontaktów bez dostępu do systemu Planfix
Reguły tworzenia zadań z wiadomości e-mail
5
30
100
1000
Konfigurowalne szablony powiadomień e-mail
20
50
500
Wirtualne adresy e-mail
10
30
100
Przetwarzanie wiadomości z wielu firmowych adresów e-mail
1
10
50
Rozmowy
3
10
50
Osobiste firmowe adresy e-mail
Wysyłanie załączników do 10 MB
Podpisy w wiadomościach e-mail z systemu Planfix
Śledzenie poczty wysyłanej do kontaktów zewnętrznych
30 dni
180 dni
Potwierdzenia odczytu dla kontaktów zewnętrznych
 
 
 
 
RAPORTY
 
 
 
 
Raporty
12
25
200
500
Grupy raportów
Standardowe raporty
Raporty dotyczące zadań
Raporty dotyczące działań
Raporty dotyczące znaczników danych
Raporty dotyczące kontaktów/firm
Raporty dotyczące katalogów
Formuły w raportach
Konfiguracja dostępu do raportów
Zbiorcze operacje w raportach
Zmienne umożliwiające eksportowanie raportu
Wykresy i schematy w raportach
Zapisane raporty
10
25
50
Automatyczne planowanie raportów
 
 
 
 
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
 
 
 
 
Grupy robocze
1
5
20
100
Roboty
1
5
10
Przeniesienie własności konta
Pełny eksport danych z konta
Możliwość usunięcia konta
Strony osobiste pracowników firmy
Certyfikat SSL
Adresy e-mail pracowników
Wymiana zadań (połączenia) pomiędzy kontami w systemie Planfix
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Zmiany nazwy konta
Ograniczenie dostępu na podstawie adresu IP
Wizualne zarządzanie strukturą firmy
Menedżerowie automatycznie mają dostęp do zadań podwładnych
Menedżerowie mają dostęp do zadań innych menedżerów
Menedżerowie grup
Osobiści menedżerowie
Bezpłatne przywracanie danych konta z kopii zapasowej na życzenie klienta
Administratorzy techniczni (bez dostępu do danych)
Logowanie jednokrotne (SAML 2.0)
Zasady dotyczące haseł
 
 
 
 
KATALOGI
 
 
 
 
Katalogi
4
25
70
100
Maksymalna liczba pozycji w katalogu
1000
10000
100000
500000
Grupy katalogów
Rejestrowanie działań w katalogu
Wyświetlanie relacji między pozycjami w katalogu
Konfiguracja dostępu do katalogu
Konfiguracja dostępu do pozycji w katalogu
Konfiguracja dostępu do pól w pozycjach w katalogu
Filtry pozycji w katalogu
Importowanie katalogu
Szybki filtr pozycji w katalogu
 
 
 
 
DOKUMENTY
 
 
 
 
Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku, MB
15
100
100
100
Kosz na usunięte dokumenty
Ulubione dokumenty
Pobieranie archiwum zestawu dokumentów
Publiczne łącza do dokumentów
Elastyczna konfiguracja uprawnień dostępu do dokumentów
Wyświetlanie plików MS Office bez pobierania
Edytowanie dokumentów MS Office online
Historia dokumentu
Szybkie filtrowanie dokumentów na listach
Wyszukiwanie pełnotekstowe w dokumentach
 
 
 
 
API
 
 
 
 
API
20 000 zap. / m.
50 000 zap. / m.
100 000 zap. / m.
API telefonii
API czatu
 
 
 
 
Bezpłatny okres próbny — 30 dni. Bez limitów.
Utwórz bezpłatne konto