Firmy i Kontakty Planfix CRM and Project Management System

Firmy i Kontakty

Kontakty to osoby i podmioty, z którymi współpracujesz w Planfix. Twórz karty kontaktowe i przechowuj w nich dane klientów, kontrahentów, dostawców lub partnerów biznesowych.

funkcje szablony kontaktów pola systemowe pola niestandardowe ustawienia dostępu
Funkcje — Firmy i Kontakty

DANE KLIENTÓW POD RĘKĄ

Funkcje

Dodawaj, modyfikuj i przechowuj dane klientów w jednej karcie. Strukturyzuj informacje i uzyskuj do nich szybki dostęp, gdy jest to potrzebne. Elastyczne ustawienia pól kontaktowych pozwalają na wprowadzenie wszelkich istotnych informacji o kliencie.

Szablony Kontaktów — Firmy i Kontakty

AUTOMATYZACJA PRZEPŁYWU PRACY

Szablony Kontaktów

Przyspiesz przepływ pracy w firmie dzięki szablonom kontaktów. Używaj szablonów systemowych lub twórz własne z zestawami pól, które są Ci potrzebne.

Pola systemowe — Firmy i Kontakty

Pola systemowe

Pola systemowe pomagają wprowadzać informacje kontaktowe klientów, takie jak imię, numer telefonu, strona internetowa i e-mail. Możesz użyć pola dodatkowych informacji, aby wprowadzić szczegóły dotyczące współpracy z klientem, na przykład godziny, w których nie należy do niego dzwonić.

Pola niestandardowe — Firmy i Kontakty

ZARZĄDZAJ EFEKTYWNIE

Pola niestandardowe

Twórz własne pola i używaj ich do przechowywania znaczników danych, plików lub innych ważnych informacji o kliencie, które są potrzebne podczas komunikacji z nim.

Ustawienia dostępu — Firmy i Kontakty

PANEL UPRAWNIEŃ

Ustawienia dostępu

Ustawienia dostępu do kontaktów pomagają zarządzać, którzy pracownicy mogą widzieć kontakty w zadaniach, projektach, raportach, planerach i innych sekcjach Planfix.

Twórz kontakty na podstawie szablonów i zarządzaj nimi bez opuszczania ich karty kontaktowej. Komunikuj się z klientami, mając jednocześnie wgląd we wszystkie informacje na ich karcie.
Dowiedz się więcej o Dostępie do Kontaktów

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz