Przyciski Planfix CRM and Project Management System

Przyciski

Przyciski to narzędzie Planfix, które automatyzuje przepływy pracy w firmie. Twórz przyciski dla zadań i kontaktów, a system wykona określoną akcję po ich kliknięciu.

elastyczne ustawienia funkcje podczas pracy z przyciskami
Skonfiguruj skrypty, aby wyświetlały się jako przyciski, dzięki czemu pracownicy mogą samodzielnie zarządzać pracą zespołową.
Elastyczne Ustawienia — Przyciski

AUTOMATYZACJA PRZEPŁYWU PRACY

Elastyczne Ustawienia

Przyciski zostały stworzone, aby praca z Planfix była jeszcze wygodniejsza. Twórz przyciski i wyświetlaj je w kartach zadań lub kontaktów, grupuj je i używaj do zarządzania procesami w firmie. Możesz dodawać przyciski jako część skryptu, automatyzując ich tworzenie.

Funkcje podczas pracy z przyciskami — Przyciski

Funkcje podczas pracy z przyciskami

Ustaw dostęp do przycisków według zespołu, pracownika, klienta lub określonej roli w firmie. Skonfiguruj, które przyciski będą wyświetlane dla różnych zespołów w sekcjach obszaru roboczego, takich jak zadania, kontakty, projekty i raporty.

Umożliw klientom dostęp do przycisków, aby widzieli tylko te, które są im potrzebne do komunikacji z Tobą.
Dowiedz się więcej o kolejnym narzędziu Planfix, które automatyzuje przepływy pracy w firmie

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz