Функції

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук

Planfix підтримує стандартні принципи роботи для формул в звітах та обчислюваних полях. На поточний момент в цих формулах ви можете використовувати наступні операції та функції:


Стандартні операції

+ додавання

- віднімання

* множення

/ ділення

() використання дужок

> більше

< менше

= рівно

>= більше або рівно

<= менше або рівно

!= не рівно

^ піднесення до степеня

&& логічне AND — приклад

|| логічне OR — приклад


Функції


Функції над рядками


Функції над числами


Функції над датами


Додатково


Перейти